سرویس متنی

سرویس متنی

با توجه به مشغله های امروزی، دیگر زمان زیادی برای مطالعه نمی توان اختصاص داد. ولی نگران نباشد، چرا که راهکار های زیادی برای رفع این مشکل پیشنهاد شده که یکی از شاخص ترین آنها استفاده از سرویس متنی است.

توسط سرویس متنی، گلچین بهترین مطالب از کتب برگزیده برای شما به صورت روزانه پیامک می گردد.

 

 


 

 

– سرویس خلاصه کتب عمومی دانشگاهی

با استفاده از خلاصه این کتاب ها ، کمبود زمان برای مطالعه را جبران کنید

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عدد ۱ را به شماره ۷۳۷۴۴۰ پیامک کنید

ثبت نام برای همراه اولی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  nashr  را به شماره ۳۰۱۴۱ پیامک کنید


 

– سرویس متنی تحلیل عاشورا

شور حسینی را با شعور پیوند بزنید

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  ozv tahli  را به شماره ۸۲۸۲ پیامک کنید

 


 

– سرویس متنی عاشورا و مشاهیر جهان

نظر، دیدگاه و رویکرد بزرگان و مشاهیر جهان در باب عاشورا

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  ozv mash را به شماره ۸۲۸۲ پیامک کنید

ثبت نام برای همراه اولی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  mashahir را به شماره ۳۰۱۴۱ پیامک کنید

 


 

– سرویس متنی مشاوره تحصیلی

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عدد ۱ را به شماره ۷۳۷۴۳۱ پیامک کنید

ثبت نام برای همراه اولی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  moshaver را به شماره ۳۰۱۴۱ پیامک کنید

 


 

 

– سرویس متنی تلخ و شیرین

روز شمار غدیر ؛ با کاروان آخرین سفر پیامبر (ص) همراه شوید و اتفاقات تلخ و شیرین آن را به صورت روزانه مرور کنید.

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عدد ۱ را به شماره ۷۳۷۴۳۴ پیامک کنید

 


 

– سرویس متنی راز محبوبیت

آداب و معاشرت در کلام امیر المومنین (ع)

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عدد ۱ را به شماره ۷۳۷۴۳۵ پیامک کنید