سرویس خلاصه کتب عمومی دانشگاهی

سرویس خلاصه کتب عمومی دانشگاهی

با استفاده از خلاصه این کتاب ها ، کمبود زمان برای مطالعه را جبران کنید

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عدد ۱ را به شماره ۷۳۷۴۴۰ پیامک کنید

ثبت نام برای همراه اولی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  nashr  را به شماره ۳۰۱۴۱ پیامک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *