سرویس متنی عاشورا و مشاهیر جهان

نظر، دیدگاه و رویکرد بزرگان و مشاهیر جهان در باب عاشورا

ثبت نام برای ایرانسلی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  ozv mash را به شماره ۸۲۸۲ پیامک کنید

ثبت نام برای همراه اولی ها:

به منظور ثبت نام می بایست عبارت  mashahir را به شماره ۳۰۱۴۱ پیامک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *